Informatie over het Beter bij de Boer voor zorgvragers en zorgaanbieders

Met BeterbijdeBoer.nl heeft elke zorgvrager, vrijwilliger of begeleider toegang tot ca. 1500 zorgboerderijen. Via een slim zoekmechanisme worden de best passende locaties geselecteerd. Er kunnen ook reviews geplaatst worden, waardoor volgende bezoekers inzicht krijgen in de geboden kwaliteit. 

Matching van vraag en aanbod

Beter bij de Boer wil een loket zijn voor gewone burgers. Via deze website kunnen vragers van groene zorg de best passende zorgboerderij vinden. Niet alleen voor dagbesteding, maar ook voor logeren, wonen, kinderopvang, vrijwilligerswerk of ontvangst van schoolklassen.
Daarbij werken we met scoringspercentages. De score geeft aan in hoeverre het aanbod van de zorgboerderij aansluit bij uw vraag, rekening houdend met de doelgroep, de beschikbaarheid en de afstand. Ook de volledigheid van informatieverstrekking door de zorgboerderij wordt daarin meegenomen.

Beoordelingen

  Bezoekers, zorgvragers of hun achterban kunnen via BeterbijdeBoer.nl een review plaatsen over de geboden zorg. Net zoals bij hotels of vakantiehuisjes. De reviews geven een beeld van de cliënttevredenheid. Er kan een extra score worden gegeven en een aanbeveling voor het boerderijzorglabel 'Hart voor Zorg'. Alvorens de reviews op het internet te plaatsen gaat het serviceloket na of de review een betrouwbare herkomst heeft. De zorgaanbieder wordt per mail geinformeerd over nieuw geplaatste reviews.

 

Boerderijzorglabel Hart voor Zorg

Bij elke boerderij wordt ook een aantal zogenaamde BeterbijdeBoer-harten vermeld. Het is een indicatie voor de geboden kwaliteit. Bij zorgboerderijen die aangeven dat ze een gecertificeerd kwaliteitssysteem hebben staan automatisch twee harten vermeld. Een derde of vierde hart is voorbehouden aan groene zorgaanbieders met een Hart voor Zorg toekenning. Bij zorgboerderijen met het ‘Hart voor Zorg’ label kan de cliënt kan rekenen op: 

  • een veilige en vertrouwde plek, 
  • betrokken en bekwame verzorgers en begeleiders, 
  • goede groene activiteiten en voorzieningen, 
  • een toegankelijk, duidelijk en open management
  • dat gericht is op het betere voor de cliënt.  

Informatieaanvragen

Bij elke zorgboerderij is er een mogelijkheid om nadere informatie aan te vragen. De aanvraag  wordt door ons doorgezonden aan de betreffende boerderij of een loket van samenwerkende zorgboerderijen.

Meteen breed op het internet en vele boerderijzorg-sites

Dit Cliënt-Zoekt-Boer hulpmiddel is ook beschikbaar voor andere sites. Bijv. de website van een regionale vereniging, van de MEE, Zorgbelang of andere sites die dit wensen. Vanwege de lokale insteek komt elke zorgboerderij daarmee het beste tot zijn recht.
De zorglocaties worden ook getoond op de vele regionale en lokale boerderijzorg-sites.

Mijn Zorgboerderij Profiel op BeterbijdeBoer.nl

U kunt  als aanbieder de informatie op Beter bij de Boer zelf aanpassen. Op verzoek zenden wij u daarvoor een inlogcode toe. Ook kunt u foto's plaatsen. Deze service is gratis.  
Klik hier om uw inlogcode aan te vragen.